Långbrohallen AB

Långbrohallen AB:

Tel: 08-88 11 00

Mail: info@langbrohallen.se

Styrelsen:

Ordförande: Jonas Köpcke,

Ledamöter: Bengt Johansson,  Tomas Welander och Ola Bengtsson

Ekonomi: Lotta Gyllsdorff

Drift och hallbokning: Joakim Wacker