Långbrohallen AB

Långbrohallen AB:

Tel: 08-88 11 00

Mail: langbrohallen@telia.com

Styrelsen:

Ordförande: Jonas Köpke,

Ledamöter: Bengt Johansson,  Tomas Welander och Susanne Lehtinen

Hallchef: Britt-Inger Malmqvist

Driftsansvarig: Joakim Wacker